đăng ký lái thử
Đăng ký lái thử

call

Logo Hyundai Global Logo Hyundai An Giang

Trang chủ / Hyundai Membership

Hyundai Membership

2020-10-30 14:00:03

I. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Với mong muốn mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ nhằm mang lại sự hài lòng nhất cho Quý khách, đồng thời bày tỏ sự tri ân và tạo gắn kết khách hàng, Hyundai An Giang trân trọng giới thiệu chương trình Hội viên Hyundai.

II. HÌNH THỨC THẺ HỘI VIÊN - HYUNDAI MEMBERSHIP

III.TÍCH LŨY VÀ ĐỔI ĐIỂM
Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích lũy có hai chức năng:
- Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.
- Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng. Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng.
- 1 điểm tiêu dùng = 1 VNĐ ( Điểm tiêu dùm không có giá trị quy đổi thành tiền mặt).

IV. ĐIỀU LỆ CHƯƠNG TRÌNH.
Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):
- Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.
- Có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.
- Có những hành động xúc phạm, hành hung, đe dọa Đại lý hoặc nhân viên Đại lý.
- Có những hành động khác mà Đại lý cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.
- Danh hiệu Hội viên, Thẻ hội viên, các quyền lợi của Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp (*).

(*) Trừ trường hợp quy định tại chính sách Chuyển Quyền lợi Hội viên.